SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školu, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách. Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie

Medzinárodnú CISCO akadémia počítačových sietí umožňuje študentom získať medzinárodne platný a uznávaný certifikát v oblasti počítačových sietí. Taktiež absolventi podľa jednotlivých odborov majú možnosť získať certifikáty elektrotechnickej spôsobilosti, ale i o spôsobilosti v CAD systémoch a ekonomickom softvéri.Škola je zapojená do programu Erasmus plus. Popri škole pôsobí akreditovaná jazyková škola. Škola ponúka i vzdelávanie dospelých.

---------------------

Ak máš otázky ohľadom prijímacieho konania, alebo štúdia na škole napíš na:  spsdprijimacky@gmail.com

---------------------

 

Čím môžem byť po skončení SPŠ dopravnej v Trnave?

2675 M elektrotechnika

sieťový technik, technik IT a PC, telekomunikačný technik špecialista, elektrotechnik

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

technik zabezpečovacích systémov (v spolupráci so Siemensom sa naši úspešní absolventi uplatnili nielen na Slovensku, i v zahraničí - Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku, Južnej Amerike), telekomunikačný technik špecialista, návestný majster, rušňovodič, elektrotechnik

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

v oblasti logistiky, logistik, v zasielateľských firmách, zasielateľ, v cestnej doprave, v železničnej doprave a preprave, dispečer, výpravca, železničiar, v oblasti colníctva, podnikateľ v doprave

3765 M technika a prevádzka dopravy

samostatné podnikanie v autodoprave, podnikateľ v doprave, údržba, servis a predajca áut, technik v autoservise, pracovník v dopravných podnikoch a službách, autoopravárenstve, dispečer

3767 M dopravná akadémia

manažér, stredný manažment v doprave, kalkulant prepravného, finančný a mzdový účtovník, pracovník skladovej evidencie, fakturant odbytového hospodárstva, referent práce a miezd, pracovník marketingu v doprave, dispečer v doprave