Elektrotechnika - komunikačné a sieťové technológie

2675 M -  elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie

Zameranie:

  • počítačové siete a informačné technológie
  • elektrotechnika a komunikačné technológie
  • získanie medzinárodne platného certifikátu špecialistu počítačových sietí CISCO
  • získanie elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky č.508/2009
  • praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi

Uplatnenie : sieťový technik, technik IT a PC, telekomunikačný špecialista