Na vysokú

Naša škola má vynikajúcu spoluprácu so Žilinskou univerzitou, v oblasti prípravy najmä technických a dopravných odborníkov  a podporuje  našich študentov, ktorí pokračujú v ďalšom štúdiu. Získali sme i ocenenia za spoluprácu a pripravenosť našich absolventov na vysokoškolské štúdium. Ocenenie nám udelila katedra multimédií a informačných technológií, podpísali sme Memorandum o spolupráci s Elektrotechnickou fakultou univerzity a najvýznamnejšie ocenenie bolo, že nás Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity vymenovala za partnerskú strednú školu.

  Veľmi dobrá spolupráca je i s ďalšími vysokými školami, máme podpísanú spoluprácu i s STU Bratislava-Materiálovo-technická fakulta Trnava, s ktorou bola v tomto školskom roku podpísaná Dohoda o spolupráci. Spoluprácu škola podpísala i so Strojníckou fakultou STU Bratislava.