Automobilový odbor

3765 M - technika a prevádzka dopravy - automobilová technika

Zameranie:

  • konštrukcia, údržba a diagnostika motorových vozidiel
  • praktická príprava v moderných laboratóriách školy vybudovaných s prispením spoločnosti Peugeot - Citroën   a priamo v prevádzke

Uplatnenie : samostatné podnikanie v autodoprave, údržbe, v predaji áut, technik v autoservise, pracovník v dopravných podnikoch a službách, autoopravárenstve, dispečer