Do zamestnania

Každý odbor našej školy má zmluvu s významným partnerom – zamestnávateľom z praxe, študijné odbor podporovaný spoločnosťami Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Siemens, Slovak Telekom a.s., PSA Peugeot Slovakia.

Študijné odbory 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy sú na trhu práce nedostatkové, čiže je v praxi mimoriadny dopyt po ich absolventoch.  

 

Čím môžem byť po skončení SPŠ dopravnej v Trnave?

2675 M elektrotechnika

sieťový technik, technik IT a PC, telekomunikačný technik špecialista, elektrotechnik

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

technik zabezpečovacích systémov (v spolupráci so Siemensom sa naši úspešní absolventi uplatnili nielen na Slovensku, i v zahraničí - Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku, Južnej Amerike), telekomunikačný technik špecialista, návestný majster, rušňovodič, elektrotechnik

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

v oblasti logistiky, logistik, v zasielateľských firmách, zasielateľ, v cestnej doprave, v železničnej doprave a preprave, dispečer, výpravca, železničiar, v oblasti colníctva, podnikateľ v doprave

3765 M technika a prevádzka dopravy

samostatné podnikanie v autodoprave, podnikateľ v doprave, údržba, servis a predajca áut, technik v autoservise, pracovník v dopravných podnikoch a službách, autoopravárenstve, dispečer

3767 M dopravná akadémia

manažér, stredný manažment v doprave, kalkulant prepravného, finančný a mzdový účtovník, pracovník skladovej evidencie, fakturant odbytového hospodárstva, referent práce a miezd, pracovník marketingu v doprave, dispečer v doprave