Prevádzka a ekonomika dopravy

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

Zameranie : 

  • logistika, alebo podnikanie v doprave
  • absolvent získa vedomosti a zručnosti, ktoré spĺňajú požiadavku Svetovej federácie špedičných zväzov FIATA na štandard vedomostí - „špedičný expert“
  • praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi v spoločnostiach podporujúcich tento študijný odbor

Uplatnenie : v oblasti logistiky, v zasielateľských firmách,v cestnej doprave, v železničnej doprave a preprave, výpravca, signalista, v oblasti colníctva