Elektrotechnika a energetika

Stredná odborná škola technická
Spojená škola
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Stredná odborná škola strojnícka
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom
Stredná odborná škola techniky a služieb
Spojená škola Juraja Henischa
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná

Stránky