Automobilový priemysel, servis a predaj áut

Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Spojená škola Juraja Henischa
Stredná odborná škola polytechnická
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stredná odborná škola
Spojená škola
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Stránky