Kompletná ponuka odborov

Študijné odbory školy :

2675 M -  elektrotechnika –

komunikačné a sieťové technológie

Zameranie:

 • počítačové siete a informačné technológie
 • elektrotechnika a komunikačné technológie
 • získanie medzinárodne platného certifikátu špecialistu počítačových sietí CISCO
 • získanie elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky č.508/2009
 • praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi

Uplatnenie : sieťový technik, technik IT a PC, telekomunikačný špecialista

 

3739 M -  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách-

sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť

Zameranie:

 • telekomunikačné systémy
 • multimédiá (spracovanie videa a zvuku)
 • zabezpečovacie systémy
 • získanie medzinárodne platného certifikátu špecialistu počítačových sietí CISCO
 • získanie elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle Vyhlášky č.508/2009
 • praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi

Uplatnenie : technik zabezpečovacích systémov (v spolupráci so Siemensom máme absolventov na Slovensku, v Rakúsku, Švajčiarsku, Španielsku), telekomunikačný špecialista, návestný majster, rušňovodič

 

3760 - M prevádzka a ekonomika dopravy -

logistika v doprave - podnikanie v doprave a službách

Zameranie:

 • logistika, alebo podnikanie v doprave
 • absolvent získa vedomosti  a zručnosti, ktoré spĺňajú požiadavku Svetovej federácie špedičných zväzov FIATA                          na štandard vedomostí -  „špedičný expert“
 • praktická príprava priamo na pracoviskách v praxi v spoločnostiach podporujúcich tento študijný odbor

Uplatnenie : v oblasti logistiky, v zasielateľských firmách, v cestnej doprave, v železničnej doprave a preprave, v oblasti colníctva

 

3765 M - technika a prevádzka dopravy -

automobilová technika

Zameranie:

 • konštrukcia, údržba a diagnostika motorových vozidiel
 • praktická príprava v moderných laboratóriách školy vybudovaných s prispením spoločnosti Peugeot - Citroën  

a priamo v prevádzke

Uplatnenie : samostatné podnikanie v autodoprave, údržbe, v predaji áut, technik v autoservise, pracovník v dopravných podnikoch a službách, autoopravárenstve, dispečer

 

3767 M - dopravná akadémia

Zameranie: ekonóm, účtovník najmä pre oblasť dopravy, prevádzkové činnosti v doprave

 • praktická príprava na softvéroch z praxe
 • vyučujú sa dva cudzie jazyky

Uplatnenie : manažér, stredný manažment  v doprave, kalkulant prepravného, finančný a mzdový účtovník, pracovník skladovej evidencie, fakturant odbytového hospodárstva, referent práce a miezd, pracovník marketingu v doprave, dispečer v doprave