elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná