elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Stredná odborná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná