Doprava, logistika, poštové služby a telekomunikácie

Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Spojená škola
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola J. A. Baťu
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Stredná odborná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná odborná škola letecko-technická

Stránky