Vďaka dlhoročným skúsenostiam garantuje kvalitné vzdelanie, dôkazom čoho sú tisíce úspešných absolventov.
Našími prednosťami sú kvalifikovaní a skúsení pedagógovia s odbornou praxou v danom odbore, poskytovanie zahraničných stáží, Erasmus+, odborná prax, vybavenie výlučne modernými technológiami, ktoré idú s dobou, každoročné inovovanie priestorov, ktoré poskytujú komfort pre študentov a pedagógov. Rozvoj školy podporujeme aj polygrafickou výrobnou činnosťou, vďaka ktorej poskytujeme výrobu širokého sortimentu tlačovín.
Našou víziou je pokračovať v zaužívanom trende napredovať v inováciách, modernizácií školy a v zlepšovaní kvality vzdelávania.