Štúdium u nás nie je len o knihách

 • škola je Centrum odborného vzdelávania a prípravy;
 • sme súčasťou komplexu stredných škôl;
 • ubytovanie, celodenná strava a výučba pod jednou strechou;
 • štúdium s podporou zamestnávateľov; 
 • odborná PRAX priamo v podnikoch;
 • duálne vzdelávanie v študijných odboroch 3758 K a 3795 K; 
 • štipendiá do priemeru 2,7 a max. výške 130€ mesačne; 
 • špičková dopravná sála a železničné trenažéry a simulácie; 
 • odborné exkurzie; 
 • možnosť štúdia žiakov so zdravotným znevýhodnením, avšak s dobrou manuálnou zručnosťou (len v 3795 K klientsky manažér pošty); 
 • super učitelia :)

Viac info. na:  - www.dopravna.edupage.org, sekcia UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM
                       - sekretariat@dopravna.sk
                       - mobil: 0948513810

Tešíme sa na vás