UROB SPRÁVNE ROZHODNUTIE!

PONÚKAME VÁM ATRAKTÍVNE ŠTÚDIUM S VÝBORNOU PERSPEKTÍVOU UPLATNIŤ SA!

Technika a prevádzka dopravy - 4-ročný študiiný odbor s maturitou:

- moderná výučbu v predmetoch logistika, cestné vozidlá, prevádzka servisov a komunikácia, alternatívne pohony, diagnostika ...

- odborná prax vo vlastných moderných dielňach a vo firmách,

- kurzy: zvárač, vysokozdvižné vozíky, vodičské oprávnenie, drony,

Informačné systémy a služby - 4-ročný študiiný odbor s maturitou:

- výučba pomocou NTB a modernej techniky - 3D tlačiarne, 3D scanery, drony

- výučba v predmetoch programovanie, výpočtová technika, počítačové siete, multimédiá, grafické systémy, informačné fondy a služby, CNC zariadenie ...

Hotelová akadémia - 5-ročný študiiný odbor s maturitou:

- rozšírená výučba jazykov - anglický, nemecký, ruský, taliansky jazyk,

- výučba v predmetoch podnikanie v cestovnom ruchu, služby cestovného ruchu, marketing a manažment, účtovníctvo, hotelová prevádzka, mediálna výchova, animácie ...

- štúdium aj v systéme duálneho vzdelávania

Autoopravár- mechanik, Autoopravár - elektrikár, Kuchár a Čašník, servírka - 3-roč. odbory s výučným listom a možnosťou nadstavbového štúdia:

- odborná prax v moderných školských dielňach, vo firmách a autorizovaných servisoch, v reštauráciách a hoteloch v regióne a na Slovensku, v školskej reštaurácii Collegium ..

Výroba konfekcie, Spracúvanie dreva - 2-ročné odbory vhodné pre žiakov, ktorí ukončili aspoň 5.ročník ZŠ

Vo všetkých odboroch môže žiak získať odmeny za produktívne práce. Po získaní výučného listu môžu pokračovať v 2-ročnom maturitnom štúdiu - denné, externé

Ponúkame aj DUÁLNE VZDELÁVANIE v odboroch: hotelová akadémia, kuchár, čašník, autoopravár- mechanik autoopravár - elektrikár.

Žiak v duálnom vzdelávaní dostáva:

- odmenu za produktívnu prácu 30 - 300 €/mes.

- župné štipendium v 1. ročníku 50 €

Má zadarmo: cestovanie autobusom, pracovné oblečenie, strava