Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie

„Ty máš svoj sen a my Ti ho pomôžeme uskutočniť“

Výhody našej školy:

 • výhodná poloha, vlastná jedáleň a školský internát,
 • možnosť štátneho aj duálneho vzdelávania,
 • motivačné štipendium,
 • kvalitná spolupráca so zamestnávateľmi,
 • úspešné uplatňovanie našich absolventov na trhu práce,
 • realizovanie zahraničných stáží a výmenných pobytov.

Ponúkame:

Śtúdium pre dievčatá a chlapcov:

 • 4 - ročné študijné odbory - získanie maturitného vysvedčenia,
 • 3 - ročné učebné odbory - získanie výučného listu,
 • Možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu s maturitou.

Atraktívne odbory spĺňajúce požiadavky trhu práce vyučujeme aj v duálnom systéme pre firmy:

 • Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

 • Železnice SR

 • ŽOS Vrútky, a. s.

 • Slovenská pošta, a. s.

 • TTS Martin, s. r. o.

 

Študijné odbory – maturitné vysvedčenie + výučný list

2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle - absolventi budú pripravení na prácu so systémami na ochranu priemyselných objektov a ochrany majetku, získajú prehľad o najnovších technológiách v oblasti ochrany a bezpečnosti dopravy, ochrany PC sietí. Uplatnenie nájde rôznych oblastiach ako bezpečnostný technik, servisný technik, ale aj v iných odvetviach dopravy a zabezpečenia objektov aj osôb.

2697 K mechanik elektrotechnik - pripravuje absolventov pre tieto povolania: rušňovodič, informačný technológ, opravár komfortnej elektroniky v automobile,elektrotechnik, servisný technik elektrických a elektronických zariadení spotrebných zariadení. Odbor je možné študovať v systéme duálneho vzdelávania pre Železnice SR, Železničnú spoločnosť Slovensko, ŽOS Vrútky, TTS Martin.

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy - absolvent môže pracovať v oblasti železničnej prevádzky ako výpravca, dozorca prevádzky, komandujúci, technológ, prevádzkový dispečer, kontrolný dispečer, kontrolór dopravy, dopravný námestník, rušňovodič, vlakvedúci. Odbor je možné študovať v systéme duálneho vzdelávania pre Železnice SR.

3759 K komerčný pracovník v doprave - po absolvovaní môžeš pracovať ako technicko-administratívny pracovník v rôznych firmách, ale najviac svojim životopisom zaboduješ v oblasti logistiky, dopravy, zasielateľstva; tým odvážnejším sa ponúkne možnosť podnikať napríklad ako súkromný prepravca.

 

Učebné odbory – výučný list

2466 H 10 mechanik opravár - koľajové vozidlá - ponúka uplatnenie v povolaniach: pracovník pri montáži a demontáži koľajových vozidiel, opravár elektronických častí rušňov a vozňov. Odbor je možné študovať v systéme  duálneho vzdelávania pre ŽOS Vrútky.

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - pripravuje absolventov pre tieto povolania: oznamovací dozorca, návestný majster, hlavný majster, koordinátor strediska miestnej správy a údržby, elektromechanik elektrických a elektronických ariadení, údržbárske práce, nastavovač elektrických zariadení, elektroinštalatér. Odbor je možné študovať v systéme  duálneho vzdelávania pre Železnice SR, ŽOS Vrútky.

3762 H železničiar - pripravuje absolventov na vykonávanie práce: dozorca výhybiek, signalista, výhybkár, dozorca spádoviska, tranzitér. Odbor je možné študovať v systéme  duálneho vzdelávania pre Železnice SR.

3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy - uplatníte sa ako zamestnanec poštovej prepravy, triedič zásielok,  operatívny zamestnanec spracovania zásielok, poštový doručovateľ. Odbor je možné študovať v systéme  duálneho vzdelávania pre Pošty Slovenskej republiky.

3770 H mechanik železničnej prevádzky - poskytuje vedomosti spojené so zabezpečením údržby a opravy zvršku, spodku a umelých stavieb, údržbou výhybiek, riadenie a obsluhu železničných koľajových zariadení, hnacích vozidiel. Absolvent ovláda nastavovanie strojov, vrátane opráv motorov, elektrických a hydraulických častí agregátov. Vykonáva údržbu, obsluhu, rekonštrukciu a opravy pevných elektrických trakčných a silnoprúdových zariadení. Pripravuje hnacie vozidlo, vykonáva skúšky brzdy vlaku.