Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla v Levoči prešla počas  67 ročnej existencie  zložitým vývojom. Menil sa jej názov, sídla, študijné a učebné odbory, ktoré boli zamerané prevažne na poľnohospodárstvo. Vzhľadom na zmeny v spoločnosti a na požiadavky trhu práce sa  škola postupne vypracovala na regionálnu odbornú školu, ktorá ponúka žiakom štúdium v učebných a študijných odboroch zameraných na oblasť služieb, ekonomiky, podnikania, strojárstva, dopravy a potravinárstva. Táto pestrá paleta odborov umožňuje žiakom získať vzdelanie od nižšieho stredného odborného, cez stredné odborné až po úplné stredné odborné vzdelanie, po ukončení ktorého môžu absolventi pokračovať v štúdiu na vysokých školách.