strojárstvo-výroba,montáž a oprava prístrojov,strojov

Spojená škola
Stredná odborná škola strojnícka
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Stredná odborná škola technická Pešťany
Stredná odborná škola J. A. Baťu
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Stránky