Škola – so srdcom - je zameraná na prax, učíme žiakov orientovať sa v podnikateľskom prostredí. Sme školou, ktorá sa spôsobom výučby čo najviac približuje požiadavkám doby, motivuje žiakov k učeniu sa a kreativite - tvorivosti. Sme pripravení otvoriť Vám dvere do života.

Krok za krokom Vás naučíme všetko, čo budete potrebovať vo svojom povolaní. Uplatnenie nájdete v súkromných firmách, ako podnikatelia, v beauty, módnych a svadobých salónoch, v autorizovaných autoservisoch, v cukrárňach či čokoládovniach, ako kuchári alebo čašníci v reštauráciách, ako zamestnanci v obchodných prevádzkach maloobchodu a veľkoobchodu, ako dispečeri, technici a autodopravcovia a v mnohých ďalších atraktívnych povolaniach doma i v zahraničí.

Kvalifikovaní učitelia a majstri odbornej výchovy vychovávajú zo svojich žiakov profesionálnych odborníkov, ktorí sa dokážu uplatniť na trhu práce. Naši študenti úspešne reprezentujú školu na medzinárodných a celoslovenských súťažiach a výstavách. Poskytujeme ideálne podmienky pre štúdium. Moderný školský areál, profesionálne pomôcky, vybavenie, počítačové učebne, kadernícky a kozmetický salón pre verejnosť, moderne vybavená kuchyňa s reštauračným salónikom, spoločenská a prednášková miestnosť, cukrárska učebňa, autodielňa, príjemné prostredie - to všetko prispieva k priateľskej atmosfére a zvyšovaniu efektivity na vyučovaní.

Naše benefity

  • týždeň škola - týždeň prax,
  • duálny systém vzdelávania - zarábaj už počas štúdia,
  • aktívne zapájanie do národných a medzinárodných projektov (Erasmus +),
  • spolupráca s 30-timi firmami,
  • finančné poukážky za výborný prospech a úspechy v súťažiach,
  • účasť na podujatiach  mesta Humenné,
  • popredné miesta na súťažiach organizovaných MŠVVaŠ SR a ŠIOV.