Urob správne rozhodnutie

ABSOLVENTI VŠETKÝCH UVEDENÝCH UČEBNÝCH ODBOROV

MAJÚ MOŽNOSŤ POKRAČOVAŤ

V 2-ROČNOM NADSTAVBOVOM ŠTÚDIU S MATURITOU