Obchod a služby

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Hotelová akadémia
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Stránky