predavač

Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia
Stredná odborná škola podnikania
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Stredná odborná škola služieb