Potravinárstvo

Spojená škola
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Súkromná stredná odborná škola Giraltovce
Hotelová akadémia Južná trieda
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola Pruské
Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Stránky