Ekonomika, podnikanie a administratíva

Spojená škola
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Obchodná akadémia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku
Hotelová akadémia
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Stránky