Ekonomika, podnikanie a administratíva

Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
Stredná odborná škola lesnícka
Obchodná akadémia
Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
Spojená škola
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Spojená škola Mokrohájska 3
Stredná odborná škola služieb a lesníctva

Stránky