Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia a ekonomika

Nadpriemerným vedomostiam sa žiaci učia v nadpriemernej Súkromnej strednej odbornej škole HOST.

HOST - znamená hotelierstvo, obchod, služby a turizmus.
U nás môžeš študovať v týchto študijných odboroch, ktoré sa ukončujú maturitnou skúškou:

•    Hotelová akadémia
•    Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu
•    Manažment regionálneho cestovného ruchu

Pozri si v aplikácii naše odbory a zistíš, že absolvovaním a maturitnou skúškou budeš mať dvere otvorené nielen na vysokú školu, ale prakticky do každého odboru v oblasti ekonomiky.

Ak sa rozhodneš stať sa Hosťákom, očakávaj:

•    rodinnú atmosféru školy a super učiteľov a starších spolužiakov
•    moderné priestory školy, nové učebne, odborné učebne, Relax centrum pre trávenie prestávok, zážitkové formy vyučovania, možnosť zahraničnej praxe
•    individuálnu komunikáciu s Tebou ako osobnosťou, Tvojimi rodičmi a Tvojimi učiteľmi
•    Tvoj záujem o štúdium a Tvoje vlastné úsilie k úspešnému absolvovaniu štúdia
•    našu pomoc, kedykoľvek ju potrebuješ

V týchto študijných odboroch sa naučíš, ako pracovať alebo podnikať v cestovnom ruchu, turizme, hotelierstve a gastronómii.
U nás si osvojíš maximálne využitie najnovších informačných a komunikačných technológií.
Praktické vedomosti nadobudneš v TOP hoteloch, gastronomických prevádzkach alebo cestovných kanceláriách.
Predmety ako manažment, marketing, informačné technológie, dokonalá znalosť manažérskej informatiky a dva cudzie jazyky Ti umožnia uplatniť sa aj v iných odboroch a odvetviach hospodárskeho života.

Naša škola bola založená v roku 2003 a sídli v Bratislave, mestská časť Nové mesto na novej adrese Pionierska 15.
Naša adresa je výborne dostupná zo všetkých smerov a ľahko dostupná z vlakových, autobusových staníc a MHD - máme cca 50% žiakov z iných miest a obcí ako Bratislava.

Každú stredu máme Deň otvorených dverí po telefonickom ohlásení.

Študijné odbory

5-ročné

6323 K 00 hotelová akadémia Ako absolvent vieš manažovať hotelové a reštauračné prevádzky, organizovať - zásobovanie, odbyt, personalistika, účtovníctvo. Budeš ovládať IT programy v oblasti hotelierstva a gastronómie. Spoznáš potraviny, nápoje, prípravu pokrmov a techniku obsluhy. S maturitou získaš aj výučný list.

4-ročné

6336 M 00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu Nový a moderný odbor Ťa naučí spojiť odborné predmety cestovného ruchu, informatiku a ekonómiu. Ovládaním informatiky a 2 cudzích jazykov nájdeš uplatnenie v manažmente podnikov a zariadení NIELEN v oblasti cestovného ruchu. Veľká časť absolventov tohto nového odboru pokračuje v štúdiu na VŠ.

6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu Uplatníš sa v strednom manažmente podnikov cestovného ruchu, turizme, ubytovaní, doprave, kúpeľných - rekreačných - sprievodcovských - festivalových - kongresových službách. Ovládaš 2 cudzie jazyky,  princípy a metódy práce s klientmi, čo Ti otvára možnosť pracovať v akejkoľvek ekonomickej oblasti.