• Moderná a výnimočná škola od roku 1992.
 • 4-ročné štúdium s maturitou v odboroch: Služby v cestovnom ruchu, Marketing, Poradenstvo vo výžive (s orientáciou na pohybové a športové aktivity), Informačné a sieťové technológie (informatika).
 • Štúdium je počas štyroch rokov bezplatné.
 • Ubytovanie na internáte je bezplatné.
 • Staneš sa členom "RODINY", kde vládne priateľská atmosféra.
 • S nami zažiješ dobrodružstvo študentského života počas zájazdov po Slovensku i v zahraničí.
 • Počas 20 rokov existencie VIA HUMANA dokázala, že je školou kvalitnou a excelentnou.
 • Staneš sa súčasťou školy, ktorej absolventi dokážu získať vhodné zamestnanie a sú prijímaní na vysokoškolské štúdium.
 • Škola ťa dokáže pripraviť v práci s počítačom a digitálnou technikou tak, že budeš schopný získať certifikát ECDL, CISCO ACADEMY...
 • Podľa zvoleného študijného odboru môžeš získať ďalšie osvedčenia.
 • Môžeš využívať najmodernejšie technické vybavenie: učebne informatiky, interaktívne tabule, e-Beam, notebooky, dataprojektory, webkamery, ozvučovaciu techniku...
 • Veľká pozornosť sa venuje výučbe cudzích jazykov.
 • Športové súťaže, kultúrne programy, prednášky odborníkov z praxe, exkurzie, lyžiarsky výcvik, výchovné poradenstvo, školské výlety, jazyková škola, školský bufet, školský internát...
 • Čaká ťa skupinové vyučovanie podporené individuálnym prístupom ku každému študentovi.