Spojená škola v Martine

Organizačné zložky:

   Stredná odborná škola strojnícka

   Stredná odborná škola podnikania

   Stredná odborná škola rybárska

Poď k nám študovať

V Centre odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu ponúkame príležitosť:  

  • študovať perspektívne odbory
  • vzdelávať sa v moderných odborných učebniach
  • študovať CISCO akadémiu
  • zapojiť sa do duálneho vzdelávania
  • zamestnať sa - 95% uplatnenie v odbore, ktorý vyštuduješ
  • možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách
  • zúčastniť sa odborných stáži v Českej republike (Chrudim)
  • spoznať Európu v rámci medzinárodných mobilít
  • zapojiť sa do vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí

Centre odborného vzdelávania v cudzom jazyku ponúkame výučbu odbornej terminológie v anglickom a nemeckom jazyku pre strojárske a elektrotechnické odbory.