Ekonomika, podnikanie a administratíva

Stredná odborná škola
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola techniky a služieb
Spojená škola
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Stredná odborná škola Pruské
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Obchodná akadémia Milana Hodžu
Stredná odborná škola ekonomická
Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom

Stránky