O projekte

Projekt Končím školu

Cieľom projektu je pomôcť študentom základných a stredných škôl pri výbere ďalšieho štúdia alebo zamestnania. Študenti tak môžu dôkladne spoznať školy, o ktoré majú záujem zo všetkých strán - akí sú pedagógovia, ako vyzerajú priestory školy, aké možnosti športového, kultúrneho života ponúka, možnosti uplatnenia po ukončení štúdia atď.

Dôležité je však, aby tieto informácie boli študentom podané v “ich jazyku”. Vieme, že mladí ľudia málo čítajú dlhšie písané texty na internete ale preferujú komunikáciu prostredníctvom obrázkov a videí.

Všetky tieto aspekty sme zohľadnili v projekte Končím školu, kde sme pripravili spôsob systematický komunikácie medzi študentmi, strednými a vysokými školami a zamestnávateľmi.

Aktivity na predstavenie stredných škôl žiakom základných škôl:

  • Video portál KamNaStrednu.sk
  • Celoslovenský virtuálny týždeň otvorených dverí

Informácie pre stredoškolákov o pomaturitnom štúdiu alebo zamestnania:

  • Časopis Kam po strednej
  • Virtuálny Deň otvorených dverí
  • Výstava Kam na vysokú v regiónoch Slovenska
  • Prezentácie zamestnávateľov

Prečo vstúpiť do projektu Končím školu

Projekt Končím školu prináša niekoľko výhod pre zapojené stredné školy:

  • pomôžeme vám pri predstavení škôl žiakom základných škôl a ich rodičom
  • zorganizujeme pre vás podujatia na získanie návštevnosti
  • pomôžeme vašim študentom pri výbere vysokej školy, alebo zamestnania

Všetky aktivity v rámci projektu sú pre stredné školy bezplatné.

 

Ako získate prístup do portálu stredných škôl? Je to jednoduché.

1

Kliknite nižšie na tlačidlo ZÍSKAŤ PRÍSTUP a vyplňte registračný formulár.

2

Po registrácií získate emailom prístupové údaje do portálu www.kamnastrednu.sk 

3

Prihláste sa do svojho profilu a začnite prinášať novinky svojim potenciálnym študentom a ich rodičom.