O projekte

Štartuje celoslovenský projekt Končím školu. Čo prináša pre študentov?

Cieľom projektu je pomôcť študentom základných a stredných škôl pri výbere ďalšieho štúdia, alebo zamestnania. Študenti tak môžu dôkladne spoznať školy, o ktoré majú záujem zo všetkých strán - akí sú pedagógovia, ako vyzerajú priestory školy, aké možnosti športového, kultúrneho života ponúka, možnosti uplatnenia po ukončení štúdia.

Dôležité je však, aby tieto informácie boli študentom podané v “ich jazyku”. Vieme, že mladí ľudia málo čítajú dlhšie písané texty na internete, ale preferujú komunikáciu prostredníctvom obrázkov a videí.

Všetky tieto aspekty sme zohľadnili v projekte Končím školu, kde sme pripravili spôsob systematický komunikácie medzi študentmi, strednými a vysokými školami a zamestnávateľmi.

Prezentácie stredných škôl a firiem v duálnom vzdelávaní:   

  • Video portál KamNaStrednu.sk

Informácie pre stredoškolákov o pomaturitnom štúdiu alebo zamestnania:

  • Časopis Kam po strednej
  • Virtuálny Deň otvorených dverí v pravidelných mesačných cykloch
  • Výstava Kam na vysokú v regiónoch Slovenska
  • Virtuálne prehliadky zamestnávateľov

V súčasnosti využívajú stredné školy možnosť prezentovať sa pred končiacimi žiakmi základných škôl na tzv. burzách stredných škôl vo svojom regióne alebo prostredníctvom svojho webu, či návštev základných škôl.

Existuje však jednoduchší a efektívnejší spôsob prezentácie. Na trh prichádza po vzore portálov v zahraničí videoportál stredných škôl. Modernou formou, ktorá je blízka tínedžerom, prinesie novinky o stredných školách, ktoré budú v budúcnosti navštevovať. 

Novinka na trhu: videoportál Kam na strednú 

Portál KamnaStrednu.sk je súčasťou projektu Končím školu a má pomôcť prepájať informácie o štúdiu na základných a stredných školách. Po kliknutí na banner Kam na strednú, ktorí nájdu na stránke svojej základnej školy, si majú možnosť so svojimi rodičmi pozrieť online stredné školy, ich novinky a aktuality prostredníctvom videí a porovnať si ich z viacerých hľadísk.

Na jednom mieste tak dokážu zistiť dostatok informácií o študijnom odbore a škole, kde sa tento odbor vyučuje. 

Školy sa dajú vyhľadávať podľa viacerých parametrov: regiónu, typu školy, či podľa odboru. Žiaci si môžu pozrieť video aktuality o živote školy, pozrieť si priestory školy, spoznať učiteľov, zistiť, kto známy na tejto škole študoval, s ktorými univerzitami a firmami škola spolupracuje, či je v duálnom vzdelávaní a dátum dňa otvorených dverí, kedy ju môžu navštíviť.

Časopis Kam po strednej s aktuálnymi informáciami

Ďalším článkom projektu Končím školu je časopis Kam po strednej určený končiacim stredoškolákom. Ide o trojmesačník, ktorý je v tlačenej podobe zasielaný na každú strednú školu.

Na jeho stránkach sa okrem aktuálnych informácií o vysokoškolskom štúdiu a pracovných ponúk pre stredoškolákov môžu končiaci študenti počas roka dozvedieť o dňoch otvorených dverí, termínoch podania prihlášok a prijímacích konaní, detaily o študijných programoch, štipendiách, o možnostiach ubytovania, praxe, či zamestnania po ukončení štúdia. 

Roadshow Kam na vysokú v 6 krajských mestách

Súčasťou projektu Končím školu je aj študentmi obľúbená roadshow Kam na vysokú v 6 mestách Slovenska. Ide o systém výstav, kde sa prezentujú vysoké školy a ich fakulty formou stánkov pred študentmi.

Výhodou týchto výstav je, že vysoké školy prichádzajú za študentmi do regiónov a hovoria s nimi v ideálnom čase - po klasifikačných poradách na prelome januára a februára. Každú výstavu navštevuje vyše 1000 študentov z približne 30-40 stredných škôl z regiónu. 

Novinka: Virtuálny deň otvorených dverí univerzít

Ďalším nástrojom projektu Končím školu je online podujatie Virtuálny deň otvorených dverí. Ako názov napovedá, študenti môžu získať informácie od starších študentov, profesorov, či pracovníkov univerzity a online si pozrieť priestory fakúlt, ich vybavenie, športoviská, spoznať čím žije univerzita a aké možnosti praxe poskytuje.

Študenti tak nemusia počas roka vynechávať školu preto, aby si získali informácie o štúdiu na univerzite, ktorá je vzdialená niekoľko hodín cesty. Virtuálny deň otvorených dverí sa bude konať každý mesiac v presne stanovenom čase počas vyučovania na približne 45 minút a zúčastňujú sa ho študenti zo škôl z príslušného regiónu.

Ako je možné vidieť, informácie o VŠ štúdiu alebo uplatnení po strednej škole budú prezentované v rôznej podobe a študenti ale aj výchovní poradcovia budú informovaní na lepšej úrovni ako tomu bolo doteraz.  

Budeme radi, ak sa aj vaša stredná škola do projektu Končím školu zapojí. Postup je jednoduchý, uvedený nižšie. 

 

Ako získate prístup do portálu stredných škôl? Je to jednoduché.

1

Kliknite nižšie na tlačidlo ZÍSKAŤ PRÍSTUP a vyplňte registračný formulár.

2

Po registrácií získate emailom prístupové údaje do portálu www.kamnastrednu.sk 

3

Prihláste sa do svojho profilu a začnite prinášať novinky svojim potenciálnym študentom a ich rodičom.