technika a prevádzka dopravy

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná priemyselná škola
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná priemyselná škola strojnícka
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná odborná škola
Stredná priemyselná škola dopravná