Textil a odevníctvo, spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi