Milí deviataci,

ešte nie ste rozhodnutí, v laviciach ktorej školy privítate záverečnou alebo maturitnou skúškou svoju  dospelosť?  Dovoľte mi pozvať vás na virtuálnu prechádzku priestormi Strednej odbornej školy technickej v Čadci.

Aj keď sa to nezdá, budova školy sa vekovo radí už k starším dámam. V tomto roku oslávi  svoje 59. narodeniny. Nakoľko sa v priebehu uplynulých rokov obliekla do nového šatu, vek 59 rokov by jej nehádal nikto. Veď posúďte sami.

Prehliadku začneme v budove teoretického vyučovania. Na každom poschodí vás privítajú triedy vybavené didaktickou technikou, internetom, počítačmi a dataprojektormi. Tešiť sa v nich môžete na zážitkové vyučovanie. Pre vyučovanie predmetov zameraných na informatiku, výpočtovú techniku a programovanie sú k dispozícii kvalitnou výpočtovou technikou vybavené odborné učebne. Pre uvoľnenie stresu z každodenného pobytu v škole slúži žiakom cez prestávky   oddychová zóna, v ktorej môžu využiť  možnosť zahrať si šachovú partiu. Aby bol pocit ešte viac umocnený, príjemné prostredie dotvárajú sklené vitríny, kvety a nástenky s aktuálnymi informáciami.

Nadišiel čas pozrieť sa do druhej, nie menej dôležitej, budovy. Žiaci v nej totiž získavajú praktické zručnosti. Reč je o budove praktického vyučovania. Nachádzajú sa v nej dielne, ktorých sa dotkla komplexná renovácia. Strojový park prešiel obnovou, rekonštrukciou a modernizáciou. Postupne sa dielne zapĺňajú novými a modernejšími strojmi a zariadeniami.

Obhliadku ukončíme pomyselným pohľadom do najnovšej a najmladšej budovy areálu školy. Niekdajšia najväčšia slabina školy sa pred dvomi rokmi stala jej dominantou, pozitívom a  najsilnejšou stránkou. Reč je o telocvični. Prispôsobená je na realizáciu viacerých druhov športu. Na svoje si príde každý milovník loptových a kolektívnych hier, ale aj priaznivci individuálnych športov. Neodmysliteľnou súčasťou je posilňovňa, ktorú žiaci  navštevujú aj v rámci záujmových krúžkov. Ak to počasie dovolí, majú žiaci k dispozícii vonkajšie futbalové ihrisko s umelou trávou. Pre najdychtivejších po športe žiakov máme bonus. Posilňovňu nachádzajúcu sa pod holým nebom tzv. workout nikto neodmietne.

 

Virtuálna prehliadka školy končí.  Ak sme vo vás vzbudili zvedavosť a súčasne aj záujem, splnili sme svoj cieľ a úprimne sa z toho tešíme.  Chcete svoju zvedavosť uhasiť?  Príďte k nám a presvedčte sa. Veď aj jedno známe príslovie hovorí „Radšej raz vidieť ako stokrát počuť“.