Škola pôsobí v regióne od roku 1951, prešla viacerými zmenami, ale s súčastnosti ponúka pre žiakov širokú škálu odborov, v ktorých je veľmi dobré uplatnenie na trhu práce.Zapája sa do duálneho vzdelávania v odbore predavač, hostinský/á. Záujem je aj v odbore strojárstvo.