SOŠ automobilová Trnava dlhodobo orientuje prípravu svojich študentov na povolanie pre potreby strojárskej výroby, výroby automobilov, ich komponentov a autoopravárenstva. V sieti stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja pôsobí od roku 2003 ako Pilotné centrum pre automobilový priemysel. Vzdelávacia ponuka bola vytvorená na základe prieskumu pracovného trhu a požiadaviek zamestnávateľov v regióne. Všetci študenti učebných a študijných odborov absolvujú časť svojej odbornej prípravy u budúcich zamestnávateľov. Pri príprave študentov v učebných odboroch škola spolupracuje s viac ako 50–timi podnikateľskými subjektmi zameranými na autoopravárenstvo, diagnostiku motorových vozidiel, ich predaj, prevádzkovanie STK a EK. Súčasťou prípravy je i bezplatné absolvovanie vodičského kurzu v školskej autoškole.