Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu pôsobí ako vzdelávacia inštitúcia v regióne už 80 rokov.

Čestný názov nesie po významnom československom podnikateľovi a zakladateľovi mesta Janovi Antonínovi Baťovi.

Škola poskytuje odborné vzdelávanie v študijných a učebných odboroch, ktorých ponuka vyplýva z požiadaviek našich partnerov – najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne.

Úzka spolupráca s firmami je zárukou uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce.

Vízia našej školy: Spolu rozvinieme Tvoj potenciál. Vytvoríš ním lepší svet .

Misia školy:

1.Vytvárame podmienky a priestor pre rast Tvojej jedinečnej osobnosti.

2. Poskytujeme teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rôznorodých odboroch pre všestranné uplatnenie v meniacich sa podmienkach spoločnosti.