programátor obrábacích a zváracích strojov a zaria

Stredná odborná škola technická Pešťany
Stredná odborná škola J. A. Baťu
Stredná odborná škola agrotechnická
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola polytechnická Kňažia
Stredná odborná škola technická
Spojená škola
Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola technická

Stránky