elektromechanik - automatizačná technika

Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola J. A. Baťu
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín