elektrotechnika-elektronické zariadenia

Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Stredná odborná škola technická Pešťany
Stredná odborná škola J. A. Baťu
Súkromná spojená škola EDURAM
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia
Stredná odborná škola technická