učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku
Stredná odborná škola J. A. Baťu
Súkromná SOŠ pedagogická Topoľčany
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Stredná odborná škola pedagogická
Stredná odborná škola pedagogická
Stredná odborná škola pedagogická