učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Súkromná stredná odborná škola Bukovecká
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
Stredná odborná škola J. A. Baťu
Súkromná SOŠ pedagogická Topoľčany
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Stredná odborná škola pedagogická
Stredná odborná škola pedagogická
Stredná odborná škola pedagogická