autoopravár - elektrikár

Stredná odborná škola techniky a služieb
Spojená škola Juraja Henischa
Stredná odborná škola technická Pešťany
Stredná odborná škola J. A. Baťu
Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola letecko-technická
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Stredná odborná škola technická

Stránky