autoopravár - elektrikár

Stredná odborná škola technická Pešťany
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná odborná škola J. A. Baťu
Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola letecko-technická
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola