čašník, servírka

Súkromná stredná odborná škola Bieloruská
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Spojená škola
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota
Hotelová akadémia
Súkromná Spojená škola EDUCO

Stránky