učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Súkromná stredná odborná škola Bukovecká
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
Stredná odborná škola J. A. Baťu
Súkromná SOŠ pedagogická Topoľčany
Súkromná stredná odborná škola DSA
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Stredná odborná škola pedagogická
Stredná odborná škola pedagogická
Stredná odborná škola pedagogická