Škola sa zameriava na prípravu žiakov v strojárskych a elektrotechnických odboroch. Je jedinou školou v  piešťanskom regióne, kde môžu absolventi získať nielen maturitné vysvedčenie ale aj výučný list. V ponuke odborov máme profesie, ktoré sú nedostatkové na trhu práce. Vzdelanie v týchto odboroch umožňuje absolventom dosahovať výborné finančné ohodnotenie zo strany zamestnávateľov. Teoretické aj praktické vyučovanie je sústredené v jednom areáli. V súčasnosti škola realizuje projekt IROP, čím zvýši kvalitu vzdelávania v odborných predmetoch a dielňach školy. 
Od školského roka 2016/2017 je škola zapojená do systému duálneho vzdelávania. V súčasnosti spolupracujeme s viacerými duálnymi zamestnávateľmi v strojárskom a elektrotechnickom priemysle:

Araver Trenčín, a.s.

Arriva Service a.s. Komárno

Diplomat Dental, s.r.o. Piešťany

MB servis, s.r.o. Moravany nad Váhom

Porsche Werzeugbau, s.r.o. Dubnica nad Váhom

Semikron, s.r.o. Vrbové

Steel Form, s.r.o. Piešťany

U nás môžete naviac získať:

  • Zváračský kurz
  • Vyhláška 508/2009 Z.z. o elektrotechnickej spôsobilosti
  • Motivačné štipendium pre nedostatkové odbory na trhu práce
  • LVVK, plavecký kurz
  • Duálne vzdelávanie
  • Možnosť realizovať vlastnú zákazku