potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba

Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Hotelová akadémia Južná trieda