dopravná prevádzka

Stredná odborná škola
Spojená škola
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická