Vyštuduješ lukratívne remeslo, ktoré Ťa uživí.

 Budeš praxovať v renomovaných firmách.

 Aj Ty môžeš byť úspešný v celoslovenských prestížnych súťažiach.

 Pochopíš don Boscovu preventívnu výchovu.

 Zúčastníš sa mnohých mimoškolských kultúrnych, zábavných a športových akcií.

Naša škola zabezpečuje kvalitnú výučbu v troj a štvorročných odboroch. Kladie dôraz na výchovu, odborné vedomosti, jazykovú prípravu a celkový rozvoj človeka. V rámci praktického vyučovania žiaci získajú základné pracovné návyky, zručnosti a skúsenosti v danom odbore. Súčasťou školy je aj školský internát. Jeho cieľom je výchovná starostlivosť v čase mimo školského vyučovania v duchu preventívneho systému don Bosca - v duchu motta školy: "KRÁČAME SPOLOČNE!"