Naša škola v súčasnosti poskytuje našim žiakom veľmi dobré podmienky na všestranný rozvoj ich osobností. Doležité je to hlavne v dnešnej dobe,keď je uplatnenie mladých absolventov škol problematické. Naša škola dá žiakom dobré odborné znalosti, na ktorých sa dá stavať, a to teoretické a hlavne praktické, pretože na rozdiel od mnohých iných škol máme vlastné praktické strediská/dielne/ dobre vybavené technikou,ktorá sa neustále dopĺňa modernými zariadeniami. Je to náročnejšia cesta, ako posielať žiakov na prax do firiem,ale výsledok stojí za to.Samozrejme škola podporuje aj duálne vzdelávanie a spolupracuje s viacerými strojárskymi podnikmi, kde žiaci môžu nastúpiť. Pri výuke používame modernú didaktickú techniku, ako notebooky, dataprojektory,  tablety, interaktívne tabule, počítače a množstvo výukových programov, ako aj meracie prístroje, modely atď. a to len preto, aby si naši žiaci, čím jednoduchšie osvojili základy techniky.

Ponúkame k mimoškolskému vzdelávaniu krúžkovú činnosť - od športovej až k odbornej (viac na stránke školy sostechga.edu.sk). Organizujeme veľa športových podujatí,odborných aj jazykových súťaží,výmenných pobytov.