ŠTUDIJNÉ ODBORY 

4-ročné štúdium ukončené výučným listom a maturitným vysvedčením:

2495 K autotronik 
             
opravy a diagnostika vozidiel, elektrické a hybridné pohony,
              spôsobilosť v elektrotechnike

2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle  " ochrana a bezpečnosť "
údržba, opravy a diagnostiku bezpečnostných systémov v doprave
a automobilovom priemysle, spôsobilosť v elektrotechnike. novinka  

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy  " vlak vedúci, železničiar, rušnovodič "
kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave

3759 K komerčný pracovník v doprave
manažment technicko-ekonomických vzťahov

3776 K 01 mechanik lietadiel — mechanika,
 02 mechanik lietadiel — avionika, špecifické zameranie na opravy
a pilotáž malých lietadiel a dronov. novinka  " letecký mechanik "

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
IKT v doprave a automobilovom priemysle

 

4-ročné štúdium ukončené maturitným vysvedčením:

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
bilingválny odbor pre dopravu a automotive

3767 M dopravná akadémia  " logistik, disponent "
bilingválny odbor pre zasielateľstvo a logistiku. novinka  

UČEBNÉ ODBORY  „3+2“

2466 H 02 mechanik opravár- stroje a zariadenia, zameraný na nadstavby
a špeciálne zariadenia CMV (cestné motorové vozidlá), opravárenskú techniku,
špeciálne vozidlá novinka  

2487 H autoopravár

01 mechanik - opravy a diagnostika vozidiel  "  auto mechanik   "

02 elektrikár - opravy a diagnostika elektroniky vozidiel   "   auto elektrikár   "

03 karosár - opravy a diagnostika  karosérií a rámov vozidiel " auto klampiar  "

04 lakovník - opravy a diagnostika lakovania " auto lakovač "

3766 H lodník - obsluha plavidiel

 

3-ročné štúdium ukončené výučným listom s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu:

2414 L 01 strojárstvo

2493 L predaj a servis vozidiel novinka

3757 L dopravná prevádzka

2-ročné štúdium ukončené maturitou

 

POMATURITNÉ ODBORY

2381 Q 00 strojárstvo  technológie, automobily, strojárenstvo, počítačové systémy, automechanika, jemná mechanika,

3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave

získanie druhej maturity v SDV — DUÁL 18 +,
absolventský diplom DiS - diplomovaný špecialista.

 

odborná prax v systéme duálneho vzdelávania

alebo na zmluvných pracoviskách v autorizovaných servisoch

web:              www.sosdba.sk

e-mail:           sekretariat@sosdba.sk
telefón:          +421243191852 . +421907671991, +421905812277