Tradícia, ktorá kráča s dobou – tak by sa dala charakterizovať naša škola, ktorá viac ako 70 rokov pripravuje žiakov do praxe  ale aj na ďalšie štúdium na vysokej škole. Škola reflektuje potrebu odborníkov na trhu práce.  Vďaka tomu   výchovno-vzdelávací proces  sústavne prechádza inováciami, na ktorých sa v súčasnosti  pracuje   odborný pedagogický i nepedagogický kolektív.

Budúcim žiakom ponúkame profesie v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, veterinárstva, IKT a  dopravy, v dvojročných i trojročných učebných odboroch, tiež v štvorročných študijných odboroch a tí, ktorí sa rozhodnú zvýšiť si svoju kvalifikáciu maturitnou skúškou po absolvovaní trojročných učebných odborov, môžu pokračovať v dennom dvojročnom nadstavbovom štúdiu.

Vzdelávanie je spestrené o  rôzne kurzy: plavecký, lyžiarsky, kurz na ochranu človeka a prírody. Lukratívnym prínosom je možnosť absolvovať vodičský kurz v našej  autoškole a získať oprávnenie skupín B a T. V odboroch poľnohospodárstva majú žiaci možnosť získať oprávnenie za polovičnú cenu.

Pre rozvoj  záujmov a zručnosti máme pre žiakov pripravenú   krúžkovú činnosť (futbal, tenis, športové hry, turistika, nemecký a anglický jazyk, v krúžku logického myslenia, v dramatickom, ...).

Svoje vedomosti si môžu prehĺbiť na rôznych exkurziách (Gastra, Alimenta, Autosalón Nitra, Bratislava, ...), návštevou divadelných predstavení a koncertov,  počas výmenného pobytu v Rakúskom Poysdorfe, kde máme partnerskú školu a  na  výmennej praxi v zahraničí.

Pre žiakov zo vzdialenejších miest a obcí okresov máme k dispozícií  ubytovanie v školskom internáte, ktorého súčasťou je aj školská jedáleň zabezpečujúca racionálnu stravu pre študentov i zamestnancov.

Sme škola, ktorá moderným spôsobom učí tradičný spôsob ako byť sebestačný.