výroba konfekcie

Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Súkromná stredná odborná škola Giraltovce
Spojená škola
Súkromná stredná odborná škola